Vi uppskattar all samverkan med er som medlemmar, det har blivit många år med arbete i MeFs anda, ca 30 år! Nu har det inträffat förändringar på arbetsmarknaden som gör att det inte längre är möjligt för oss att arbeta på samma sätt och vi behöver därför se över hur förbundet ska arbeta i framtiden. 

Förändringarna har sin grund i den sk januari-överenskommelsen, som regeringen gjorde 2019 och som bl. a innebar en försämring av LAS. Detta ledde i sin tur till att de stora samorganisationerna på arbetsmarknaden Svenskt näringsliv, PTK och LO, skrev ett sk huvudavtal, där de kom överens om en del förmåner för medarbetarna som skulle kompensera för försämringarna i LAS, bl. a bättre försäkringar vid uppsägning pga arbetsbrist (genom det sk trygghetsrådet). Dessa förmåner skulle dock endast gälla för de fackföreningar som är med i t.ex. PTK. Andra fackföreningar kan be om att få ansluta sig till systemet. 

MeF har under ett halvårs tid haft samtal med PTK om att få ansluta sig till huvudavtalet. PTK har nu valt att inte godkänna vårt fackförbund och beskedet kom sista veckan i september. När vi nu inte kan organisera oss i en större facklig gemenskap får inte heller Medarbetareförbundets medlemmar tillgång till de nya trygghet/omställningspaket TRS. TRS innebär bland att det finns erbjudanden om kompetensutveckling och skyddsnät vid omställning, t.ex vid uppsägningar. 

Till våra medlemmar har vi skickat ut ett informationsmail som beskriver hur ni behöver gå till väga. Om ni inte fått informationsmailet ber vi er att kontakta oss, så att vi kan ordna med ett utskick. 

Om ni har frågor eller behöver hjälp så hör av er!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *