Medarbetareförbundet har bildats för att stödja utvecklingen av samarbetsformer som motsvarar medlemmarnas behov av frihet och ansvar på arbetsplatsen, och för att ge lagligt skydd åt den fria självförvaltning som präglar antroposofiskt samarbete. Förbundets ändamål är att vara en arbetsrättsorganisation för medarbetare (anställda, arbetstagare) som vill utveckla antroposofiskt inspirerade sätt att samarbeta på sina arbetsplatser. Förbundet ska bl.a. teckna kollektivavtal för medarbetarna och finnas som rådgivare och förmedlare av kunskap när det gäller självförvaltning och arbetsrättsfrågor samt bistå lokalavdelningarna vid tillkomsten av lokala avtal.

Medarbetareförbundet är förbundet som arbetar för att hjälpa till att öka samverkan i verksamheten. Vi arbetar för att vi tillsammans ska se helheten och finna diplomatiska lösningar. Detta för att motverka en stark polarisering mellan huvudman och medarbetare. Målet är en hög grad av samverkan. Om detta inte är möjligt i enskilda frågor, företräder vi alltid våra medlemmar.