Till TRIAs centralavtal finns det en särskild lönebilaga som MeF har tecknat tillsammans med TRIA. Den bygger bl.a på: 

  • Att MeF företräder en social impuls där en av de bärande idéerna är att arbete inte är en vara, och bör därför inte köpas och säljas, eftersom arbetsinsatsen i verkligheten är en oskiljaktig del av människans liv och inte en bytesvara.​
  • Att lönefördelningen görs på ett sätt som medarbetarna menar är solidariskt sinsemellan och med verksamhetens mål och behov. ​Det kan t.ex. ske genom att hänsyn tas till medarbetarnas utbildning, erfarenhet och ansvar. ​
  • Att en medarbetarna gör värdefulla insatser för verksamheten bör vara utgångspunkt för alla anställningar. Detta ska också stödjas genom fortbildning, kollegiearbete och arbetsledning. Glädjen över ett bra utfört arbete ska däremot inte kopplas till en extra höjning av lönen. Inte heller om en medarbetare har svårigheter eller eventuella tillkortakommanden ska det påverka lönen negativt.
  • Att huvudmannen ska i dialog med de lokala parterna utarbeta ett förslag till riktlinjer för lönefördelningen. ​Fördelningen skall vara entydig och fullt transparent. Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och vad hon eller han kan göra för att påverka sin lön.​