Om Medarbetareförbundet

Vårt dagliga arbete
• Vi har ett nära arbete med våra lokalombud och de verksamheter som har avtal med oss. Medarbetareförbundets centralombud bistår medlemmar, lokalavdelningar och verksamhetsledningar i arbetet med att vidareutveckla antroposofin inom ekonomi och arbetsrätt, genom att särskilt verka för förståelse och utveckling av: ledningsfunktioner -arbetsfördelning -löneram – lönefördelning – medbestämmande.

• Vi hjälper medarbetare och huvudmän att samtala, lösa problem och öppna för nya möjligheter på sin arbetsplats, i frågor som gäller arbetsrätt och självförvaltning.

• Vi hjälper lokalavdelningar och huvudmän att upprätta lokala avtal.

• Vi stödjer enskilda medarbetare som behöver det i sin arbetssituation, eller i en konfliktsituation.

• Vi erbjuder hjälp till medarbetare i regel- och lagtvister.

• Vi hjälper naturligtvis till vid bildandet av nya lokalavdelningar.

Medarbetareförbundet – för antroposofisk självförvaltning
I antroposofiska verksamheter är målsättningen att arbetet ska vara bra för såväl kunderna (vårdtagarna, barnen m fl) som för medarbetarna, samt för samhällsorganismen i sin helhet. En förutsättning för att alla ska kunna känna gemensamt ansvar för arbetet är att alla också är delaktiga i de beslut som rör organiseringen av arbetet. Detta kallar vi självförvaltning. Självförvaltning, i antroposofisk mening, är en process där medarbetarna utvecklar och organiserar sin arbetsplats efter mål som de gemensamt ställer upp. Självförvaltning uppstår när medarbetarna förvaltar verksamheten gemensamt. Detta kan se mycket olika ut i olika organisationer. Det gemensamma är dock respekten för individen. De lokala lösningarna konkretiseras i skriftliga avtal (lokalavtal) av medarbetarna och huvudman (arbetsgivare). Läs mer om självförvaltning här.

Centralavtalen mellan MeF och TRIA är tre omfattande avtal som lämnar stort utrymme för lokala överenskommelser om fördelningen av arbete och lön. MeF värnar på så vis om ett frihetsutrymme där antroposofi kan utvecklas som mänsklig praxis vid arbetsplatserna. Arbetet ska inte lida under ”rättslivets tvång” utan istället lyftas av kulturlivets gåva, dvs de gemensamma strävandena. Genom Centralavtalet mellan MeF och TRIA ges de lokala avtalen rättsligt stöd.