Hej alla vänner av Medarbetareförbundet, dec -22

Snart är det jul och alla förberedelse är i gång på olika sätt, med till exempel tända adventsljusstakar, utebelysning för att lysa upp decembermånadens mörker, lussebak inomhus och kanske med en extra omtanke om varandra!

Medarbetareförbundet som förening är på väg in i nya tider, där vi inte längre kan agera som ett traditionellt fackförbund med att ex. teckna kollektivavtal men vi är istället på väg in i något nytt!

Det nya kan kanske vara en intresseförening som finns till för att stötta
* enskilda medarbetare i antroposofiskt inspirerade verksamheter,
* verksamheter som vill utveckla och praktisera självförvaltning (en hög grad av samverkan enligt Medbestämmandelagen)
* eller verksamhetsledning som behöver hjälp med arbetsmiljöfrågor eller kunskaps i Steiners tankar kring social tregrening!

Vi arbetar just nu med att se om eller hur vi kan transformera vår fackföreningen till en intresseorganisation. Med på vägen i detta arbete finns MeF, TRIAS branschkommitté och Arbetsgivaralliansen.

Om ni har frågor eller idéer så hör av er!

Styrelsen: ordförande: Andrew Sebzda, ledamöter: Helena Yli-Koski, Sofie Burman, Per Hallström och Pia Karlsson

Till våra medlemmar, viktig information nov – 22

Vi uppskattar all samverkan med er som medlemmar, det har blivit många år med arbete i MeFs anda, ca 30 år! Nu har det inträffat förändringar på arbetsmarknaden som gör att det inte längre är möjligt för oss att arbeta på samma sätt och vi behöver därför se över hur förbundet ska arbeta i framtiden. 

Förändringarna har sin grund i den sk januari-överenskommelsen, som regeringen gjorde 2019 och som bl. a innebar en försämring av LAS. Detta ledde i sin tur till att de stora samorganisationerna på arbetsmarknaden Svenskt näringsliv, PTK och LO, skrev ett sk huvudavtal, där de kom överens om en del förmåner för medarbetarna som skulle kompensera för försämringarna i LAS, bl. a bättre försäkringar vid uppsägning pga arbetsbrist (genom det sk trygghetsrådet). Dessa förmåner skulle dock endast gälla för de fackföreningar som är med i t.ex. PTK. Andra fackföreningar kan be om att få ansluta sig till systemet. 

MeF har under ett halvårs tid haft samtal med PTK om att få ansluta sig till huvudavtalet. PTK har nu valt att inte godkänna vårt fackförbund och beskedet kom sista veckan i september. När vi nu inte kan organisera oss i en större facklig gemenskap får inte heller Medarbetareförbundets medlemmar tillgång till de nya trygghet/omställningspaket TRS. TRS innebär bland att det finns erbjudanden om kompetensutveckling och skyddsnät vid omställning, t.ex vid uppsägningar. 

Till våra medlemmar har vi skickat ut ett informationsmail som beskriver hur ni behöver gå till väga. Om ni inte fått informationsmailet ber vi er att kontakta oss, så att vi kan ordna med ett utskick. 

Om ni har frågor eller behöver hjälp så hör av er!

Självförvaltning

Detta påstående är att betänka! Vad innebär det? Är jag redo att ta detta ansvar?

Grunden för samarbetet vid en antroposofiskt inspirerad verksamhet är varje människas möjlighet, rättighet och i förlängningen skyldighet att ta ansvar för sitt arbete och därmed för sitt liv. 

Dags för utbildning, välkomna!!

 • Grundutbildningen för lokalombud innehåller:
 • En introduktion i social tregrening och självförvaltning​
 • Grunderna i arbetsrätt​
 • En presentation av kollektivavtal, löneavtal​
 • En beskrivning och praktiska samtal kring hur man kan skapa ett bra samarbete genom MBL-förhandling och ett samverkansavtal ​
 • En genomgång av rollen som MeF-lokalombud 
 • Pris. Gratis för lokalombud, 2500 kr för övriga intresserade.
 • Arbetsmiljöutbildningen innehåller:
 • En introduktion kring lagar och föreskrifter​
 • En beskrivning av vad arbetsmiljö är utifrån ett fysisk, organisatorisk eller socialt perspektiv 
 • En beskrivning och praktiska samtal kring hur man bygger upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete​ och hur våra verksamheters självförvaltning kan bidra till att förbättra arbetsmiljön
 • En genomgång av ​ansvarsfördelningen mellan olika yrkesroller 
 • Pris. 2500 kr.
 • Att arbeta i en verksamhet som praktiserar självförvaltning!

MeF är fackförbundet som arbetar för helheten!

Vi är fackförbundet för alla medarbetare i antroposofiskt inspirerade verksamheter!

Medarbetareförbundet är förbundet som arbetar för att hjälpa till att öka samverkan i verksamheten. Vi arbetar för att vi tillsammans ska se helheten och finna diplomatiska lösningar. Detta för att motverka en stark polarisering mellan huvudman och medarbetare. Målet är en hög grad av samverkan. Om detta inte är möjligt i enskilda frågor, företräder vi alltid våra medlemmar.

Vi menar, att för ett fungerande samarbete behövs: Frihet i kulturlivet, jämlikhet i rättslivet och solidaritet i näringslivet.

Vill du lära dig mer om arbetsrätt eller arbetsmiljöarbete?! MeF erbjuder utbildningar.

Grundutbildningen för lokalombud innehåller:

 • En introduktion i social tregrening och självförvaltning​
 • Grunderna i arbetsrätt​
 • En presentation av kollektivavtal, löneavtal​
 • En beskrivning och praktiska samtal kring hur man kan skapa ett bra samarbete genom MBL-förhandling och ett samverkansavtal ​
 • En genomgång av rollen som MeF-lokalombud 

Arbetsmiljöutbildningen innehåller:

 • En introduktion kring lagar och föreskrifter​
 • En beskrivning av vad arbetsmiljö är utifrån ett fysisk, organisatorisk eller socialt perspektiv 
 • En beskrivning och praktiska samtal kring hur man bygger upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete​ och hur våra verksamheters självförvaltning kan bidra till att förbättra arbetsmiljön
 • En genomgång av ​ansvarsfördelningen mellan olika yrkesroller