MeF är fackförbundet som arbetar för helheten!

Vi är fackförbundet för alla medarbetare i antroposofiskt inspirerade verksamheter!

Medarbetareförbundet är förbundet som arbetar för att hjälpa till att öka samverkan i verksamheten. Vi arbetar för att vi tillsammans ska se helheten och finna diplomatiska lösningar. Detta för att motverka en stark polarisering mellan huvudman och medarbetare. Målet är en hög grad av samverkan. Om detta inte är möjligt i enskilda frågor, företräder vi alltid våra medlemmar.

Vi menar, att för ett fungerande samarbete behövs: Frihet i kulturlivet, jämlikhet i rättslivet och solidaritet i näringslivet.

Självförvaltning

Detta påstående är att betänka! Vad innebär det? Är jag redo att ta detta ansvar?

Grunden för samarbetet vid en antroposofiskt inspirerad verksamhet är varje människas möjlighet, rättighet och i förlängningen skyldighet att ta ansvar för sitt arbete och därmed för sitt liv. 

Dags för utbildning, välkomna!!

 • Grundutbildningen för lokalombud innehåller:
 • En introduktion i social tregrening och självförvaltning​
 • Grunderna i arbetsrätt​
 • En presentation av kollektivavtal, löneavtal​
 • En beskrivning och praktiska samtal kring hur man kan skapa ett bra samarbete genom MBL-förhandling och ett samverkansavtal ​
 • En genomgång av rollen som MeF-lokalombud 
 • Pris. Gratis för lokalombud, 2500 kr för övriga intresserade.
 • Arbetsmiljöutbildningen innehåller:
 • En introduktion kring lagar och föreskrifter​
 • En beskrivning av vad arbetsmiljö är utifrån ett fysisk, organisatorisk eller socialt perspektiv 
 • En beskrivning och praktiska samtal kring hur man bygger upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete​ och hur våra verksamheters självförvaltning kan bidra till att förbättra arbetsmiljön
 • En genomgång av ​ansvarsfördelningen mellan olika yrkesroller 
 • Pris. 2500 kr.
 • Att arbeta i en verksamhet som praktiserar självförvaltning!

Vill du lära dig mer om arbetsrätt eller arbetsmiljöarbete?! MeF erbjuder utbildningar.

Grundutbildningen för lokalombud innehåller:

 • En introduktion i social tregrening och självförvaltning​
 • Grunderna i arbetsrätt​
 • En presentation av kollektivavtal, löneavtal​
 • En beskrivning och praktiska samtal kring hur man kan skapa ett bra samarbete genom MBL-förhandling och ett samverkansavtal ​
 • En genomgång av rollen som MeF-lokalombud 

Arbetsmiljöutbildningen innehåller:

 • En introduktion kring lagar och föreskrifter​
 • En beskrivning av vad arbetsmiljö är utifrån ett fysisk, organisatorisk eller socialt perspektiv 
 • En beskrivning och praktiska samtal kring hur man bygger upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete​ och hur våra verksamheters självförvaltning kan bidra till att förbättra arbetsmiljön
 • En genomgång av ​ansvarsfördelningen mellan olika yrkesroller