Styrelse och anställda 

Medarbetarförbundets centrala arbete leds av dess styrelse som träffas regelbundet vid ca 6 tillfällen per år. Styrelsen utses årligen i april-juni på förbundets årsmöte. För det dagliga arbetet har förbundet ett antal anställda ombudspersoner och lokalombud.

Styrelsens sammansättning

  • Ordförande: Andrew Sebzda 
  • Styrelsemedlemmar: Andrew Sebzda, Helena Yli-Koski, Sofie Burman och Pia Karlsson.
  • Valberedning: Per Hallström och Frida Sandberg 

Centrala ombudsmän

Frida Sandberg och Per Hallström 

Medlemmar och lokalavdelningar

Var och en som ser ett behov av MeF och vill stödja dess ändamål, kan bli medlem. Medlemmar i MeF som arbetar vid samma verksamhet eller närstående verksamhet, kan när de så önskar bilda en lokalavdelning.