Social tregrening 

Historiskt sett har man länge diskuterat en samhällsmodell som bygger på människan som tänkande, kännande och handlande varelse. Utifrån den trefaldiga människosynen har en tregrenad samhällsmodell uppstått/presenterats av Rudolf Steiner. Samhällets motsvarande tre funktioner: kulturliv, rättsliv och näringsliv. 

  • tanken av kulturlivet – där det skapande uttrycket finns, fantasin och iderikedommen. 
  • känslan av rättslivet – där jämlikhet, politik och lagstiftning ska skapas utifrån demokratiska processer. 
  • viljan dvs handlandet i näringslivet – där de ekonomiska övervägande/bedömningarna görs av utbud och efterfrågningar och tillgångar och utgifter. 

Syftet med social tregrening är att ge: Frihet i kulturlivet, jämlikhet i rättslivet och solidaritet i näringslivet. För att få en hållbar utveckling måste de tre samhällsfunktionerna gynna varandra. Det kan bara ske om vart och ett tillåts utvecklas på sitt eget sätt; på sina egna, speciella premisser.