TRIA står för, social tregrening i arbetslivet och är ett centralavtal som är framtaget för att passa antroposofiskt inspirerade verksamheter. Arbetsgivaralliansen (Aa) organiserar huvudmän som drivs av ett ideellt eller idéburet engagemang inom bland annat områdena skola, omsorg och folkbildning. 

Avtalet TRIA Skola/Utbildning omfattar ca. ett 100-tal Waldorfskolor och förskolor och avtalet TRIA Vård/Omsorg omfattar ca. 40-tal olika vård/omsorgsverksamheter. 

  • TRIA Skola/Utbildning med tillhörande förhandlingsprotokoll
  • TRIA Vård/Omsorg med tillhörande förhandlingsprotokoll

TRIAs branschkommitté består av representanter från TRIAs medlemsorganisationer. Branschkommitté väljs för två år åt gången och ska ha minst fyra och högst åtta ledamöter. Ledamöterna ska ha förankring i branschens verksamhet. Branschkommittén har till uppgift att:

  • Sluta kollektivavtal med respektive fackförbund
  • Branschkommittén utfärdar även riktlinjer för tillämpningen av kollektivavtal
  • Stärka branschens intressegemenskap
  • Arbeta med för branschen gemensamma arbetsgivarfrågor