Adress: Medarbetareförbundet MeF. Storgatan 2, 1 TRN, 153 30 Järn

E-post: info@mef.se

Styrelsen: ordförande: Andrew Sebzda, ledamöter: Helena Yli-Koski, Sofie Burman, Per Hallström och Pia Karlsson