Lokalombud MeFs förtroendevalda

Som lokalombud har du möjligheten att föreslå och driva idéer för att du och dina kollegor ska trivas på arbetsplatsen. Du fungerar som länken mellan medlemmarna på arbetsplatsen, huvudmannen och MeF. Ni kan vara ett eller flera ombud bland våra medlemmar. Lokalombuden brukar ingå i verksamhetens samverkansgrupp.

När du är mer erfaren kan du få medlemmarnas förtroende att representera dem i förhandlingar med huvudmannen, till exempel när det gäller arbetstidsfrågor, lönefrågor och omorganisationer.

I uppdraget som lokalombud ingår att: 

 • Skapa gynnsamma dialoger​
 • Informera och engagera medarbetare i verksamhetsnära frågor ​
 • Bidra till samtal och dialog kring självförvaltning och ett stort medinflytande som även innebär ökat medansvar​
 • Välkomna nyanställda​
 • Stödja och företräda medlemmar​
 • Fånga upp frågor från medlemmarna, följ upp och återkoppla ​
 • Företräda medlemmar i samverkansfrågor​
 • Ta emot viktig information från huvudmannen, diskutera med och föra dina kollegors talan vid större förändringar på arbetsplatsen​
 • Samverka med arbetsplatsen och ledningen​
 • Samarbeta med kollegor, skyddsombud och ledning​
 • Samverka kring utveckling och förändringsarbete inom verksamheten, detta görs bl.a. genom samverkansmöten eller MBL-förhandlingar ​
 • Delta i processen kring nyanställning av ledning

Så här väljer ni lokalombud

Är det första gången ni ska välja ett lokalombud kontaktar ni MeFs huvudkontor och bestämmer ett datum för mötet.

 • MeFs centrala ombud kan hjälpa er att bjuda in medlemmarna på mötet och också förklara vad det innebär att vara lokalombud, vilka mandat som finns (informations, förhandlingsmandat m.m.) och hur länge uppdragen gäller.
 • Efter mötet får den som valts en introduktion och tar tillsammans med MeFs centrala ombud fram en handlingsplan för vilka fackliga frågor som är viktigast att driva på er arbetsplats.