Vi arbetar för att våra medlemmar ska få bättre villkor som medarbetare, samtidigt som du verkar för en hållbar social utveckling. 

Vi hjälper våra medlemmar med både vardagliga och med mer problematiska frågor som kan ha uppkommit mellan medarbetare och huvudman. Det kan handla om: 

  • Vägledning och information utifrån kollektivavtal och lagar
  • Arbetsrättslig vägledning i frågor om ex: din anställning, lön, sjukskrivning, semester, rehabilitering. 
  • Arbetsmiljö fysisk eller psykisk
  • Vi erbjuder rådgivning till medlemmar och våra verksamheter för att förbättra samverkan mellan medarbetare och huvudman.  
  • Vi hjälper till med att upprätta lokala kollektivavtal som gynnar medarbetarnas/verksamhetens önskan om specifika förhållanden.