Vi arbetar för att våra medlemmar ska få bättre villkor som medarbetare, samtidigt som du verkar för en hållbar social utveckling. 

Vi hjälper våra medlemmar med både vardagliga och med mer problematiska frågor som kan ha uppkommit mellan medarbetare och huvudman. Det kan handla om: 

  • Vägledning utifrån kollektivavtal och lagar.
  • Arbetsrättsligt stöd i frågor om ex: anställning, lön, sjukskrivning, semester, rehabilitering. 
  • Arbetsmiljö psykisk, social och fysik.
  • Vi erbjuder rådgivning till medlemmar och våra verksamheter för att förbättra samverkan på arbetsplatsen.
  • Vi hjälper till med att upprätta lokala kollektivavtal som gynnar medarbetarnas/verksamhetens önskan om specifika förhållanden.