Historiskt sett har man länge diskuterat en samhällsmodell som bygger på människan som tänkande, kännande och handlande varelse. Utifrån den trefaldiga människosynen har en tregrenad samhällsmodell uppstått/presenterats av Rudolf Steiner. Samhällets motsvarande tre funktioner: kulturliv, rättsliv och näringsliv. 

  • Kulturlivet – där vi med vår tanke och fantasi skapar vetenskap, konst och mänsklig kultur såsom utbildning och omvårdnad av människor och natur.
  • Rättslivet – där vi med vår rättvisekänsla tar ställning för hur politik och lagstiftning ska utformas utifrån jämlikhet och demokratiska processer. 
  • Näringslivet – där vi genom arbetsfördelning arbetar för varandra. Där vi byter och fördelar de ekonomiska tillgångar vi skapar.

Syftet med social tregrening är att ge: Frihet i kulturlivet, jämlikhet i rättslivet och solidaritet i näringslivet.

För att få en hållbar utveckling måste de tre samhällsfunktionerna gynna varandra och vara i balans. Det kan bara ske om vart och ett tillåts utvecklas på sitt eget sätt; på sina egna, speciella premisser.