Som fackförbund tycker vi att det är viktigt att bidra med utbildningar inom arbetsrätt och arbetsmiljö. Vi vänder oss till alla som är intresserade av dessa områden i verksamheten, man behöver alltså inte vara medlem i MeF för att delta i utbildningarna. Utbildningarna kan hållas digitalt eller fysiskt! Hör av dig om du är intresserad, info@mef.se.

 • Grundutbildningen för lokalombud innehåller:
 • En introduktion i social tregrening och självförvaltning​
 • Grunderna i arbetsrätt​
 • En presentation av kollektivavtal, löneavtal​
 • En beskrivning och praktiska samtal kring hur man kan skapa ett bra samarbete genom MBL-förhandling och ett samverkansavtal ​
 • En genomgång av rollen som MeF-lokalombud 
 • Pris. Gratis för lokalombud, 2500 kr för övriga intresserade.
 • Arbetsmiljöutbildningen innehåller:
 • En introduktion kring lagar och föreskrifter​
 • En beskrivning av vad arbetsmiljö är utifrån ett fysisk, organisatorisk eller socialt perspektiv 
 • En beskrivning och praktiska samtal kring hur man bygger upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete​ och hur våra verksamheters självförvaltning kan bidra till att förbättra arbetsmiljön
 • En genomgång av ​ansvarsfördelningen mellan olika yrkesroller 
 • Pris. 2500 kr.

 • Att arbeta i en verksamhet som praktiserar självförvaltning!