Bli medlem

Välkommen till Medarbetareförbundet!  Vi är fackförbundet för alla medarbetare i de antroposofiska verksamheterna. Vi hjälper dig med råd och stöd i frågor gällande samverkan, självförvaltning, arbetsmiljö och arbetsrättsliga frågor.

Medarbetareförbundet organiserar alla medarbetare inom verksamheten oavsett befattning. Är du vaktmästare eller pedagog? Det spelar ingen roll, alla är välkomna. Det innebär att även verksamhetsledare, rektorer, förskolechefer kan vara medlemmar. 

  • Gör dina anmälan via den separata anmälningsblanketten. 

  • Avgiften är avsiktlig låg för att alla medarbetare ska kunna vara medlem hos oss och därmed få beslutsrätt om allt från lönefördelning till organisationsstruktur i verksamheten. Det arbetet grundar sig i antroposofiskt inspirerad självförvaltning, som ska tillvara både medlemmarnas och verksamhetens behov.  
  • Medlemsavgiften för 2022 är 1200 kr/år.  Betalas in på: PG: 834 80 72-3 Medarbetareförbundet, eller BG: 7209-612 eller på MeF´s konto i Ekobanken: 9700 129.110-4. Du kan välja att betala medlemsavgiften månadsvis med en stående överföring via din internetbank. Gör en inbetalning via internetbanken och kryssa i att den ska upprepas varje månad. Viktigt är att du i betalningen meddelar oss personnummer och/eller namn på den som medlemsavgiften avser.
  • Medlemsavgiften innefattar inte avgift för A-kassa. Det är viktigt att du tecknar en separat A-kassa.