1971 bildades Miljöterapeutiska Förbundet (MF) för skydda medarbetarnas rätt att organisera arbetet efter egna önskemål.

1994 ombildades MF till Medarbetareförbundet (MeF) som fick nya stadgar och som ny målsättning: – att, tillsammans med det nybildade Huvudmannaförbundet, aktivt stödja utvecklingen av självförvaltning i antroposofiskt inspirerade verksamheter.

Medarbetareförbundet bildades för att kunna stödja en utveckling av antroposofiska metoder och begrepp på detta mellanmänskliga område som handlar om avtal och rättigheter.