• Grundutbildningen för lokalombud innehåller:
  • En introduktion i social tregrening och självförvaltning​
  • Grunderna i arbetsrätt​
  • En presentation av kollektivavtal, löneavtal​
  • En beskrivning och praktiska samtal kring hur man kan skapa ett bra samarbete genom MBL-förhandling och ett samverkansavtal ​
  • En genomgång av rollen som MeF-lokalombud 
  • Pris. Gratis för lokalombud, 2500 kr för övriga intresserade.
  • Arbetsmiljöutbildningen innehåller:
  • En introduktion kring lagar och föreskrifter​
  • En beskrivning av vad arbetsmiljö är utifrån ett fysisk, organisatorisk eller socialt perspektiv 
  • En beskrivning och praktiska samtal kring hur man bygger upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete​ och hur våra verksamheters självförvaltning kan bidra till att förbättra arbetsmiljön
  • En genomgång av ​ansvarsfördelningen mellan olika yrkesroller 
  • Pris. 2500 kr.
  • Att arbeta i en verksamhet som praktiserar självförvaltning!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.