Lokalombud

Är du eller vill du bli lokalombud på din arbetsplats?
Här hittar du information om hur du blir lokalombud samt tips och råd för dig som redan är lokalombud.

Som lokalombud är du framför allt en viktig länk mellan MeF centralt och MeF-medlemmarna (och andra intresserade medarbetare). Medarbetarna kan vända sig till dig, med frågor om anställningen eller problem som de vill ha hjälp med. Lokalombudet är också en viktig kontakt för huvudman/ledning, för att till exempel diskutera uppkomna situationer eller informera om förändringar i verksamheten. Som lokalombud lägger du grunden, och skapar goda förutsättningar, för en juridisk korrekt och fungerande självförvaltning.

Ingen förväntar sig att den som är ny i ett fackligt uppdrag ska kunna något alls om arbetsrätt, avtal, arbetsmiljö, löner och lagar från början. Du får växa in i rollen som lokalombud, det hjälps vi åt med. Ombudsmännen på MeF kan ge stöd i form av närvaro på möten eller med svar på frågor. Vi finns här för dig tills du känner dig trygg nog att sköta ditt uppdrag på egen hand. Vi håller också regelbundet kurser för lokalombuden och organiserar träffar där lokalombud kan mötas och utbyta erfarenhet.

När du vill bli lokalombud meddelar du MeF´s lokalavdelning. Det är MeF-medlemmarna på arbetsplatsen som föreslår och väljer vem de vill ha som lokalombud. Formellt sett är det sedan MeF centralt som utser lokalombudet. Därefter ska huvudmannen informeras. Om det redan finns ett lokalombud på din arbetsplats, så gör det ingenting – det går bra att vara flera. Arbetsuppgifterna som lokalombud, beror till största del på vad som görs i din verksamhet och hur väl den är organiserad.

Ditt uppdrag:

  • Du ser till att det finns ett fungerande informationsflöde och en samverkan mellan huvudman/ledning och medarbetarna.
  • Du är MeF ́s kontaktperson på arbetsplatsen och kan svara på medarbetarnas frågor. Om det behövs kan du vidarebefordra frågorna till MeF Centralt.
  • Du ser till att information förmedlas mellan arbetsplatsen och MeF Centralt.
  • Du informerar nyanställda om medlemskap i MeF och möjligheten till medinflytande.
  • Du hjälper till att skapa transparens i organisationen och tillvarata medarbetarnas medbestämmanderätt.
  • Du hjälper medlemmarna att vara aktiva i verksamhetens självförvaltning.

Det här stödet får du:

  • MeF anordnar introduktion och grundutbildning för lokala ombud.
  • Om du tar över efter ett annat lokalombud, bör ni tillsammans gå igenom det som kan vara bra för dig att känna till och helst gå parallellt en tid.
  • Du får stöd från MeF centralt. Vi kommer gärna till din arbetsplats och svarar alltid på frågor på telefon och mail.
  • På vår hemsida fyller vi kontinuerligt på kunskapsbanken med artiklar till stöd för lokalombud i uppdraget.

Tips och checklista
Här följer några dokument, du som lokalombud kan få stöd av i ditt uppdrag – att skapa en demokratisk och transparent organisation tillsammans med dina medarbetare.

Lokalombud – checklista och intoduktion

Adresser och länkar

Arbetsrätt och självförvaltning i korthet

Förslag till systematisk lokalombudspärm