Fortbildning

Seminarier och fortbildning

Kurser våren 2020

Ledarskapsutbildning för Antroposofiskt inspirerade verksamheter med SEA Quinta.

Tidigare år höll SEA Quinta i samverkan med MeF en uppskattad ledarskapsutbildning i tre delar på Skillebyholm. Kursen var framtagen i samarbete med MeF och HF, utifrån det behov vi ser idag av ett levande stöd i självförvaltning och tregrening anno 2000-talet för våra verksamheter. De kursdeltagare som då deltog kom från ett flertal Waldorfförskolor, Waldorfskolor och Socialterapeutiska verksamheter runt om i landet. Vi fick med oss en rik skatt konkreta och praktiska verktyg för att hantera de många gånger komplicerade situationer som uppstår i att leda en platt och demokratisk organisation.

Våren 2020 är kursprogrammet ännu inte fastlagt