A-kassa

Gå med i en A-kassa!
MeF rekommenderar alla medarbetare att ansluta sig till en A-kassa. Om du redan är med i en A-kassa bör du fortsätta vara med där alternativt byta till en annan.

Om du undrar viken A-kassa du ska välja så föreslår vi:

AEA
En A-kassa för akademiker. Där kan du gå med om du har 120 akademiska poäng. Deras medlemsavgift är en av de lägsta som finns. www.AEA.com

Kommunals A-kassa
En A-kassa för de som arbetar inom kommunals verksamhetsområde – vård, kök, vaktm mm. www.kommunalsakassa.se

A-kassan Vision
A-kassan vänder sig till dig som leder eller administrerar en verksamhet inom skola, vård och omsorg. www.akassanvision.se

Om du vill byta A-kassa, behöver du begära ett sk övergångsbevis från den A-kassa du vill lämna och sedan sända in det till den A-kassa där du vill bli medlem.

Samtliga A-kassor i Sverige: www.samorg.org