Välkommen!

Välkommen till Medarbetareförbundet

Vi är fackförbundet för alla medarbetare i
de antroposofiska verksamheterna

Vårt uppdrag är att arbeta för samverkan mellan jämlikar – i levande organisationer!

Vi arbetar för närvarande med att förnya vår hemsida – ursäkta att vissa funktioner inte fungerar under tiden!

Här hittar du våra kollektivavtal med Arbetsgivaralliansen-TRIA och mallar för lokalavtal, anställningsavtal mm. Här finns också stöd till våra lokalombud och information om vår verksamhet. Du kan också hitta information om antroposofi och självförvaltning. Se även de många länkarna på vår särskilda länksida.

Kansliet i Järna
Vårt kansli är bemannat på oregelbundna tider. Vi är ofta på resa till medlemmar på arbetsplatser runt om i landet.
Enklast når du oss via mail på info(at)mef.se
eller på våra telefoner:
Per Hallström 0736-849 366
HelenaYli-Koski 0704-14 94 34.

Vår avtalspart: Arbetsgivaralliansen-TRIA
Under 2017 upphörde HUvudmannaförbundet – HF med sin verksamhet och istället bildades en ny bransch inom Arbetsgivaralliansen, branschen ”TRIA”, som är en förkortning av ”Tregrening i arbetslivet.”

MeF har skrivit hängavtal med TRIA (se nedan) som ersätter MeFs centrala avtal med HF. I anslutning till detta behöver de lokala avtalen ses över. MeF arbetar fortlöpande med att hjälpa lokalavdelningar och verksamheter att ta fram nya lokala avtal.

De centrala avtal vi har med TRIA är tills vidare i form av sk ”Hängavtal” på Arbetsgivaralliansens avtal: ”vård/omsorg” och ”skola/utbildning”. Hängavatlen är tecknade mellan TRIA, Medarbetareförbundet, Kommunal, Lärarnas Samverkansråd och Vision

Styrelsen och medarbetarna genom
Per Hallström och Helena Yli-Koski

Hemsidan uppdaterades 20-01-10