Avtal

Centralavtalet lämnar stort utrymme för lokalt självbestämmande. Det innebär att inom ramen för C-avtalet kan medarbetarna göra egna lokala överenskommelser med verksamhetens ledning. Utrymmet för egna överenskommelser är mycket stort. För att dessa ska gälla måste de skrivas in i ett lokalt kollektivavtal (LKA) så att alla vet vad som gäller på den egna arbetsplatsen.