Anställningsavtal

Blanketter för olika former av skriftliga anställningsavtal

Provanställlning.doc     .pdf
Tillsvidareanställlning.doc     .pdf
Visstidsanställlning.doc     .pdf
Visstidsanställlning obehörig.doc     .pdf
Säsongsanställlning.doc     .pdf
Avtal oregelbundet-extra.doc     .pdf