Grundutbildningen för lokalombud innehåller:

  • En introduktion i social tregrening och självförvaltning​
  • Grunderna i arbetsrätt​
  • En presentation av kollektivavtal, löneavtal​
  • En beskrivning och praktiska samtal kring hur man kan skapa ett bra samarbete genom MBL-förhandling och ett samverkansavtal ​
  • En genomgång av rollen som MeF-lokalombud 

Arbetsmiljöutbildningen innehåller:

  • En introduktion kring lagar och föreskrifter​
  • En beskrivning av vad arbetsmiljö är utifrån ett fysisk, organisatorisk eller socialt perspektiv 
  • En beskrivning och praktiska samtal kring hur man bygger upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete​ och hur våra verksamheters självförvaltning kan bidra till att förbättra arbetsmiljön
  • En genomgång av ​ansvarsfördelningen mellan olika yrkesroller