Kurs i ledarskap och verksamhetsutveckling – Att hålla grundläggande värderingar levande i vardagen

Datumen är:  3-5 feb,   9-11 mars,  13-15 april

Huvudtemat för kursen är: ett ledarskap utifrån verksamhetens ändamål och grundidé.

Centrala frågor är: – Hur kan vi hålla grundläggande idéer levande i den praktiska vardagen och hur kan vi förena dem med de krav och förväntningar som kommer från omvärlden.

Vi kommer att arbeta med organisations- och medarbetarfrågor och hur man utvecklar verksamheten genom att förbättra samarbete och kommunikation.

Kursen bygger på de erfarenheter som HF, MeF och SEA gjort och gör i möten med olika verksamheter runt om i landet, där många har uttryckt ett behov av verktyg och inspiration när det gäller att leda verksamheten i riktning mot dess ändamål och utveckla det kollegiala samarbetet.

Kursen vänder sig i första hand till medarbetare med någon form av ledningsansvar.

I mitten av oktober kommer en kursinbjudan, med ingående information att finnas tillgänglig.

 

Kursledare: Lena Brodal, Peter Lundholm, Hans Brodal, SEA

Datum: 3 – 5 februari   9 – 11 mars       13 – 15 april – 2016

Omfattning/tid: onsdag kl. 17.00-20.00, torsdag kl. 9.00 – 18.00, fredag kl. 9.00 – 16.00

Plats: Skillebyholm, med möjlighet till övernattning

Kostnad: 10 500 kr + moms. (Lunch, middag och fika ingår)

 

Om du/ni har frågor, välkomna att ringa/maila:

SEA, Peter Lundholm                 lundholm.p@telia.com,
Tfn 0708-55 85 35

HF, Christina Thunberg            christina@huvudmannaforbundet.se
Tfn 0730-94 50 66

MeF, Per Hallström                    ph@mef.se
Tfn 0736-84 93 66