Seminarier och fortbildning

Kurser hösten 2017

Då alla våra lokalombud och skyddombud till vår stors glädje har deltagit på våra tidigare kurser, kommer vi den kommande terminen att erbjuda utbildningar på er arbetsplats som vi designar efter ert behov. Tveka inte att höra av dig till oss på Medarbetareförbundet, vi besöker gärna din verksamhet och är ett stöd för just er unika självförvaltning och arbetsrätt. 

Kurser våren 2018

Ledarskapsutbildning för Antroposofiskt inspirerade verksamheter med SEA Quinta.

Våren 2016 höll SEA en uppskattad ledarskapsutbildning i tre delar på Skillebyholm. Kursen var framtagen i samarbete med MeF och HF, utifrån det behov vi ser idag av ett levande stöd i självförvaltning och tregrening anno 2000 talet för våra verksamheter. De kursdeltagare som då deltog kom från ett flertal Waldorfförskolor, Waldorfskolor och Socialterapeutiska verksamheter runt om i landet. Vi fick med oss en rik skatt konkreta och praktiska verktyg för att hantera de många gånger komplicerade situationer som uppstår i att leda en platt och demokratisk organisation.

Våren 2018 kommer en ny utbildning i tre moduler utifrån samma koncept.

Datum modul 1: 7/2-9/2

modul 2: 21/3-23/3

modul 3: 18/4-20/4

Vid intresse kontakta : http://www.socialekologi.nu/kontakta_oss.html

eller oss på Medarbetareförbundet