Bli medlem

Varför ska jag bli medlem?

Vi arbetar för att du ska få bättre villkor som medarbetare samtidigt som du verkar för en hållbar social utveckling. Som medlem i MeF får du chans till inflytande både påarbetsplatsen och i facket.
Är du intresserad av att vara med i utvecklingsarbetet på din arbetsplats? Vill du ha medinflytande över löner, anställningar och organiseringen av din arbetsplats? Då bör du vara ansluten till Medarbetareförbundet.

Är det så att du råkar illa ut på din arbetsplats, så är det fackets uppgift att ge råd, stödja och förhandla åt dig. Därför är det viktigt att vara fackligt ansluten.

Avgiften är avsiktlig låg för att alla medarbetare ska kunna vara medlem hos oss och därmed få beslutsrätt om allt från lönefördelning till organisationsstruktur i verksamheten. Det arbetet grundar sig i antroposofiskt inspirerad självförvaltning, som ska tillvara både medlemmarnas och verksamhetens behov. Förbundets ändamål är att vara ett arbetsrättsligt stöd för medarbetarna i den lokala självförvaltingen. Målet är att det mesta av det fackliga arbetet ska kunna göras lokalt i lokalavdelningen (dvs MeF-medlemmarna i verksamheten).

Vem kan bli medlem?

Medarbetareförbundet organiserar alla medarbetare inom verksamheten oavsett befattning.
Är du vaktmästare eller pedagog? Det spelar ingen roll, alla är välkomna. Det innebär att även verksamhetsledare, rektorer, förskolechefer kan vara medlemmar i MeF.

Anmälningsblankett

Medlemsavgiften för 2014 är 960 kr/år. Betalas in på PG: 8348072-3, Medarbetareförbundet
Du kan också välja att betala medlemsavgiften via autogiro. Autogiroansökan ska skickas in till MeF (inte till Ekobanken). Blanketten hittar du här: Autogiro

Medlemsavgiften kan betalas:

  • månadsvis: 80 kr
  • kvartalsvis: 240 kr
  • halvårsvis: 480 kr
  • eller per helår: 960 kr

Medlemsavgiften innefattar inte avgift för A-kassa. Vill du veta mer om vilken A-kassa du kan ansluta dig till, läs här: A-kassa