13 oktober Utbildningsdag om kollektivavtal – i samverkan mellan HF, MeF och lärarförbunden

13/10 kl 9.00-17.00 på WLH, Marklandsbacken Brommaplan.

En utbildningsdag som framför allt riktar sig till  fackliga lokalombud, verksamhetschefer och styrelseledamöter.

9.00. Anmälan, mingel och kaffe

9.30 Våra Centrala kollektivavtal Vad är ett kollektivavtal – en historisk bakgrund. Vad regleras i kollektivavtalet – avtalets huvudområden och struktur. De viktigaste skillnaderna mellan våra olika avtal. När kan man teckna ett lokalt kollektivavtal? Vad kan regleras i lokala kollektivavtal? Finns det några skillnader mellan våra kollektivavtal och andra kollektivavtal? Vad innebär självförvaltning och hur kan man arbeta i en antroposofisk verksamhet?

12.00-13.15 lunch

13.15 – 17.00 Samverkansavtalet. HF – MeF – LR – LF har skrivit ett gemensamt samverkansavtal.
Avtalet beskriver hur samverkan och delaktighet ska fungera lokalt och hur MBL- förhandlingar kan ersättas av lokalt samråd på medarbetarmöten.

Vad innebär avtalet i praktiken och vilka är fördelarna med avtalet? Samverkansavtalet finns också att ladda ner på hemsidan.

Medverkande under dagen är:

Christina Thunberg Huvudmannaförbundet, Göran Björling Lärarnas Riksförbund, Ulla Persson Lärarförbundet och Per Hallström Medarbetareförbundet

Kostnad för kursen är 1150 kr och faktureras verksamheten. Anmälan senast den 3 oktober. Därefter är anmälan bindande. Platsen kan dock överlåtas på annan medarbetare vid förhinder.

Anmälan till info@huvudmannaforbundet.se Meddela namn på alla deltagare och

verksamhetens namn och fakturaadress.