Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet – ett sätt att främja en god utveckling

Varje medarbetares utveckling är en förutsättning för en bra utveckling av verksamheten. Syftet med utvecklingssamtalet är att det ska leda till att medarbetaren och ledningen tillsammans får en tydlig bild av bland annat:

  • Hur medarbetaren upplever sin arbetssituation och hur hon/han hittills har lyckats
  • Vad har varit bra – mindre bra
  • Vad medarbetaren förväntar sig av verksamheten framöver
  • Vad verksamheten förväntar sig av medarbetaren framöver
  • Hur verksamheten kan bidra till medarbetarens utveckling

Instruktionen ger bla. råd om hur samtalet kan läggas upp, viktiga frågor att tala om och vad en handlingsplan ska innehålla.

Utvecklingssamtal-Instruktioner