Löner

Lönefördelningen är något som varje verksamhet behöver titta på varje år. Här kan man få inspiration av hur andra har gjort. Vi har nu lagt ut exempel på lönemodeller, som vägledning och underlag, för egna diskussioner. Lönetrappan är i Excel, för att ni lätt ska kunna göra era egna förändringar direkt i dokumentet. Ytterligare förslag på tillägg som man kan använda sig av är t ex – antal år i verksamheten, ålderstillägg samt tillägg för påbörjad W-utbildning eller liknande.

Lönefördelningen ska vara transparent och solidarisk och vara ett uttryck för medarbetarnas värderingar. En solidarisk lönemodell utgår från att alla medarbetare har samma grundlön, oavsett befattning, och att lönedifferentieringen är helt transparent dvs. alla vet vad alla har i lön och varför. Efter det att löneramen är satt av huvudman, arbetar MeF-medlemmarna, i samråd med huvudman/ledning och alla medarbetare, fram en lönemodell med utgångspunkt i ett solidariskt synsätt på lönesättningen. Utgår man från att alla har samma grundlön och håller sig till den lönemodell man gemensamt har beslutat om, gynnar det en god social arbetsmiljö i verksamheten, så att medarbetarna kan fokusera på att göra ett bra arbete och utveckla verksamhetens kvalitet.

Mer information och inspiration hittar du här:

Lönefördelning

Exempel A på Lönemodell/lönetrappa

Exempel B på Lönemodell/lönetrappa