PageLines-bla_fonster-e1399286423569.jpg

Välkommen till Medarbetareförbundet

Vi är fackförbundet för alla medarbetare i
de antroposofiska verksamheterna
Vårt uppdrag är att arbeta för samverkan mellan jämlikar – i levande organisationer!

Här hittar du våra kollektivavtal med Arbetsgivaralliansen-TRIA och mallar för lokalavtal, anställningsavtal mm. Här finns också stöd till våra lokalombud och information om vår verksamhet. Du kan också hitta information om antroposofi och självförvaltning. Se även de många länkarna på vår särskilda länksida.

Kansliet i Järna
Vårt kansli är bemannat på oregelbundna tider. Vi är ofta på resa till medlemmar på arbetsplatser runt om i landet.
Enklast når du oss via mail på info(at)mef.se
eller på våra telefoner:
Per Hallström 0736-849 366
HelenaYli-Koski 0704-14 94 34.

Vår nya avtalspart: Arbetsgivaralliansen-TRIA
Under 2017 upphörde HF med sin verksamhet och istället bildades en ny bransch inom Arbetsgivaralliansen: TRIA, som är en förkortning av ”Tregrening i arbetslivet.”

TRIA har skrivit centrala kollektivavtal med MeF och flera andra fackföreningar (se nedan) som ersätter MeFs centrala avtal med HF. I anslutning till detta behöver de lokala avtalen ses över. MeF arbetar just nu mycket med att hjälpa alla verksamheter att ta fram nya lokala avtal.

De centrala avtal vi har med TRIA är tills vidare i form av sk ”Hängavtal” på Arbetsgivaralliansens avtal: ”vård/omsorg” och ”skola/utbildning”. Hängavatlen har TRIA tecknat med Medarbetareförbundet, Kommunal, Lärarnas Samverkansråd och Vision.

Vill du läsa mer? Utförlig bakgrundsinformation och information om processen och hur inrangering ska gå till hittar du här: Information om inrangering och avtal 

Styrelsen och medarbetarna genom

Per Hallström och Helena Yli-Koski

Hemsidan uppdaterades 18-05-17